Değerli meslektaşlarımız,

Uzmanlık derneklerinin öncelikli amaçlarından biri mezuniyet sonrası eğitim programları oluşturmaktır. Mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları hekimlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine, güncellenmesine,  çağdaş, donanımlı ve üretken bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunurlar.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) şimdiye kadar yüz yüze gerçekleştirdiği ulusal ve bölgesel eğitim toplantıları ile bu hedeflere ulaşmaya çalışmıştır. Ancak teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi ile birlikte günümüzde yüz yüze eğitim programları dışında web tabanlı eğitim programları da önem kazanmaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi süreci, bu biçimdeki eğitime olan ihtiyacı daha belirgin hale getirmiş, kullanımını da artırmıştır. Bu sayede hekimler istedikleri bilgiye hızla ulaşabilmekte, yılın her günü, günün her saati eğitim alabilmekte ve bu eğitim sonucu kendilerini değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar. TEMD, meslektaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla önemli bir adım atmış ve ENDOKRİN AKADEMİ adındaki web tabanlı eğitim ortamını sizlerin erişimine sunmuştur.

Endokrin Akademi eğitim ortamı ile ülkemizin en deneyimli öğretim üyeleri, endokrinoloji ve metabolizma alanındaki güncel gelişmeleri, önemli konuları ve pratik noktaları bizlere aktaracaklardır. Ayrıca bu eğitim ortamında akademik gelişim açısından önem taşıyan tıbbi istatistik, klinik araştırma tasarımı, tıbbi etik, tele tıp uygulamaları ve tıp hukuku gibi konulara da yer verilecektir. Endokrin Akademi içeriğinde canlı toplantılar, uzaktan çekimle kaydedilmiş eğitim modülleri, akademik gelişim modülleri, zor ve ilginç olguların tartışılacağı e-konseyler ve alanımızın önemli uluslararası kongrelerinin özetlendiği toplantılar bulunacaktır. Bu içerikler zaman içerisinde sizlerden gelen geri bildirim ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilip güncellenecektir. Ayrıca belirlenmiş bazı modüller için değerlendirme testleri yapılacak, testleri yapıp bu modülleri başarı ile tamamlayan hekimlerimiz Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilecektir. Endokrin Akademi’nin tüm hekimlerimize yararlı olmasını umuyor, başarılar diliyoruz.