Değerli meslektaşlarımız,

Uzmanlık derneklerinin öncelikli amaçlarından biri mezuniyet sonrası eğitim programları oluşturmaktır. Mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları hekimlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine, güncellenmesine,  çağdaş, donanımlı ve üretken bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunur.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) yüz yüze gerçekleştirdiği ulusal ve bölgesel eğitim toplantılarının yanı sıra bir süredir web tabanlı eğitim programı ENDOKRİN AKADEMİ ile de bu hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi ile birlikte özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde web tabanlı eğitim toplantılarının önemi ortaya çıkmıştır.

Endokrin Akademi ile hekimler istedikleri bilgiye hızla ulaşabilmekte, yılın her günü, günün her saati eğitim alabilmekte ve bu eğitim sonucu kendilerini değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar. TEMD, meslektaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurduğu Endokrin Akademi yeni dönemde de güçlü bir şekilde eğitim programlarına devam edecektir. Ülkemizin endokrinoloji ve metabolizma alanındaki deneyimli ve uzman kadroları güncel gelişmeleri, önemli konuları ve pratik noktaları meslektaşlarına aktaracaklardır. Ayrıca bu eğitim ortamında akademik gelişim açısından önem taşıyan tıbbi istatistik, klinik araştırma tasarımı, tıbbi etik, tele tıp uygulamaları ve tıp hukuku gibi konulara da yer verilecektir. Endokrin Akademi içeriğinde canlı toplantılar, uzaktan çekimle kaydedilmiş eğitim modülleri, akademik gelişim modülleri, zor ve ilginç olguların tartışılacağı e-konseyler ve alanımızın önemli uluslararası kongrelerinin özetlendiği toplantılar bulunacaktır. Bu içerikler zaman içerisinde sizlerden gelen geri bildirim ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilip güncellenecektir. Ayrıca belirlenmiş bazı modüller için değerlendirme testleri yapılacak, testleri yapıp bu modülleri başarı ile tamamlayan hekimlerimiz Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilecektir. Endokrin Akademi’nin yeni döneminin tüm hekimlerimize yararlı olmasını umuyor, başarılar diliyoruz.

Dr. Ayşegül Atmaca

Dr. Mine Adaş

Dr. İbrahim Şahin

Dr. Mustafa Cesur

Dr. Melek Eda Ertörer

Dr. Y. Alper Sönmez