1. Modül  KEMİK VE MİNERAL METABOLİZMASI VE BOZUKLULARI
Bölüm-1 OSTEOPOROZ
1 Osteoporoz Tanısı Nasıl Konulur ? Dr. İbrahim Şahin
2 Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi: Antirezorptif ve Anabolik Ajanlar Dr. Taner Bayraktaroğlu
3 Pre ve Postmenopozal Osteoporoz ve Yaklaşım Dr. Neslihan Kurtulmuş
4 Erkek Osteoporozu ve Yaklaşım Dr. Betül Uğur Altun
5 Frajilite Kırığı Olan Hastaya Yaklaşım Dr. Füsun Saygılı
6 Kemik Döngü Belirteçlerinin Klinik Pratikte Kullanımı Dr .Cavit Çulha
Bölüm-2 ÖZEL DURUMLARDA KEMİK METABOLİZMASI
1 Gebelik ve Laktasyona Bağlı Osteoporoz Dr. Miyase Bayraktar
2 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kemik Metabolizması Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Refik Tanakol
3 Organ Nakli Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kutlu
4 Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Ahmet Kaya
5 Kanser Hastalarında Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kemal Balcı
6 Glukokortikoid ve Diğer İlaçlara Bağlı Gelişen Osteporoza Yaklaşım Dr. Tümay Sözen
7 Romatolojik Hastalıklarda Osteoporoz Dr. Rüştü Serter
Bölüm-3 KALSİYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
1 Kalsiyum Algılayıcı Reseptör Bozuklukları Dr. Erman Çakal
2 Hiperkalsemiler Dr. İlyas Çapoğlu
3 Primer Hiperparatiroidizm Tanı ve Tedavisi Dr. Ayşegül Atmaca
4 Hipokalsemiler Dr. Harika Boztepe
5 Hipoparatiroidizm Tanı ve Tedavisi Dr. Alper Gürlek
Bölüm-4 NADİR KEMİK HASTALIKLARI
1 Paget Hastalığı Dr. Zeynep Cantürk
2 Osteogenezis İmperfekta Dr. Ayşe Kubat Üzüm
3 Osteopetrozis Dr. Fırat Bayraktar
4 Fibröz Displazi Dr. Aysen Akalın
Bölüm-5 D VİTAMİNİ, FOSFOR VE MAGNEZYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
1 D Vitamini Eksikliği Tanı ve Tedavisi Dr. Dilek Gogas Yavuz
2 Osteomalazi Dr. Özen Öz Gül
3 Onkojenik Osteomalazi Dr. Nurdan Gül
4 Hipofosfatemiler Doç. Dr. Ceyla Konca Değertekin
5 X’e Bağlı Hipofosfatemi- Dr. Hasan Aydın
6 Hiperfosfatemiler Dr. Ela Keskin
7 Hipomagnezemiye Yaklaşım Dr. Özlem Turhan İyidir
8 Hipermagnezemiye Yaklaşım Dr. Hande Mefkure Özkaya
2. Modül DIABETES MELLITUS
Bölüm-1 DİYABETE TANISAL YAKLAŞIM
1 Tanı Testlerinin Gözden Geçirilmesi, Püf Noktalar, Sık Yapılan Hatalar Dr. Selçuk Dağdelen
2 Oral Glukoz Tolerans Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Dr. İlhan Satman
Bölüm-2 DİYABETLİ HASTANIN TEDAVİ VE TAKİBİ  
1 Glukometre Kullanımında Bilinmesi Gerekenler Dr. Şevki Çetinkalp
2 Diyabette Tedavi Hedefleri Dr. Belgin Efe
3 Diyabetli Bireyde İnsülin Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Dr. Serpil Salman
4 Olgu Örnekleriyle İnsülin Tedavisi Yönetimi Dr. Oğuzhan Deyneli
5 İnsülin Hakkında Teknik Bilgiler Dr. Nermin Olgun
6 İnsülin Dışı Antihiperglisemik Tedaviler Dr. Kubilay Karşıdağ
7 Diyabetin Cerrahi Tedavisi Var Mıdır? Dr. Sinem Kıyıcı
8 Diyabet Olgusunda Komplikasyon Taraması Dr. Alper Sönmez
9 Diyabet Olgusunda Aşılama Dr. Faruk Kutlutürk
10 Diyabette Egzersiz Planlaması Dr. Taner Damcı
11 Diyabete Eşlik Eden Ama Yeterince Dikkat Edilmeyen Sorunlar Dr. Didem Özdemir
Bölüm-3 DİYABET VE GEBELİK
1 Gestasyonel Diabetes Mellitus Dr. Hasan Aydın
2 Diyabetli Gebede Doğum ve Laktasyon Dr. Canan Ersoy
Bölüm-4 DİYABET HASTASINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ 
1 Diyabet Hastasında Cerrahi Hazırlık Dr. Mine Adaş
2 Diyabetli Bireyin Haklarını Yeterince Biliyor Muyuz? Dr. Reyhan Ersoy
Bölüm-5 DİYABET TEKNOLOJİLERİ 
1 Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve Pompa Tarihçe Dr. Havva Sezer
2 Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sensör Dr. Nerimana İvanova Yağcı
3 İnsülin Pompasında Endikasyonlar ve Kanıtlar Dr. Zafer Pekkolay
SORU CEVAP 1-2-3
4 Sürekli Şeker Ölçüm Sistemlerinde Temel Bilgiler ve Rapor Okuma Dr. Ayşa Hacıoğlu
SORU CEVAP 4
5 Pompa Kullanımında Temel Bilgiler Dr. Mustafa Aydemir
SORU CEVAP 5
6 Karbonhidrat Sayımında Temel Bilgiler Uzm. Dyt. Nevin Avhan
SORU CEVAP 6
7 Diyabet Teknolojisinde Ülkemizdeki Durum Dr. Emre Saygılı
8 İnsulin Pompalarında Ülkemizdeki Durum Dr. Adnan Batman
SORU CEVAP 7-8
9 Sürekli Şeker Ölçüm Sistemleri  Hem. Ayşe İlhan
SORU CEVAP 9
10 Pompa – Sensör Destekli Pompa – Olgu Örnekleri Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir – Dr. Utku Soyaltın – Uzm. Dyt. Selda Seçkiner – Hem. Vildan Derviş
11 Neler öğrendik? Karşılıklı Soru Çözüyoruz Dr. Şevki Çetinkalp – Dr. Selçuk Dağdelen – Dr. Oğuzhan Deyneli – Dr. Serpil Salman –  Uzm. Dyt. Selda Seçkiner
3. Modül TİROİD HASTALIKLARI
Bölüm-1 TİROİD TANI TESTLERİ Dr. Sevim Güllü
Bölüm-2 HİPOTİROİDİ
 1 Tiroid Hipofoksiyonuna Yaklaşım Dr. Sait Gönen
 2 Levotiroksin Tedavisi Dr. Ersin Akarsu
 3 Subklinik Hipotiroidi Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
 4 Gebelikte Hipotiroidi Dr. Erdinç Ertürk
 5 İyot Eksikliği Hastalıkları Dr. Sibel Güldiken
 6 Aşikar ve Subklinik Hipotiroidide Acil/Elektif Operasyon Hazırlığı Dr. Mehmet Erdoğan
Bölüm-3 HİPERTİROİDİ
2 Graves Hastalığı Dr. Alptekin Gürsoy
3 Graves Hastalığında Radikal Çözüm Dr. Ayşe Kubat Üzüm
4 Graves Oftalmopatisinde Tanı Dr. Göksun Ayvaz
5 Graves Orbitopatisinde Tedavi Dr. Mustafa Şahin
6 Toksik Multinoduler Guatr Dr. Engin Güney
7 Toksik Adenom Dr. Emre Bozkırlı
8 Subklinik Hipertiroidi Dr. Cüneyd Anıl
9 Gebelikte Hipertiroidi Dr. Aysen Akalın
10 Subakut Tiroidit Dr. Dilek Tüzün
11 Postpartum Tiroidit/Sessiz Tiroidit Dr. Feyza Yener Öztürk
12 İlaçlara Bağlı (amiodaron, lityum, vs) Tirotoksikoz Dr. Kerem Sezer
13 Gestasyonel Tirotoksikoz Dr. Uğur Ünlütürk
14 Aşikar ve Subklinik Hipertiroidide Acil/Elektif Operasyon Hazırlığı ve Tiroid Krizinin Yönetimi Dr. İnan Anaforoğlu
Bölüm-4 TİROİD NODÜLÜ
1 Tiroid Nodüllü Hastaya Yaklaşım Dr. Seda Sancak
2 Tiroid Nodülünde  Ultrasonografi ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Dr. Murat Faik Erdoğan
Bölüm-5 TİROİD KANSERİ
1 Differansiye  Tiroid Kanserlerinde  Risk Faktörleri ve Etiyopatogenez Dr.Bekir Çakır
2 Diferansiye Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik Sınıflama Dr. Dilek Gogas Yavuz
3 Diferansiye Tiroid Kanserinde Tedavi Dr. Ferihan Aral
4 Diferansiye Tiroid Kanserinde Yaygın Hastalık ve Nüksün Yönetimi Dr. Betül Uğur Altun
5 Medüller Tiroid Kanseri Klinik, Tanı ve Cerrahi Tedavi Dr. Faruk Alagöl
6 Medüller Tiroid Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Gülşah Yeni̇dünya Yalın
4. Modül HİPERTANSİYON
Bölüm-1 HİPERTANSİYONUN TANISI 
1 Hipertansiyon Tanısında Püf Noktalar Dr. Tevfik Sabuncu
2 Acil ve İvedi Hipertansiyon Kavramları Dr. Çiğdem Özkan
3 Sekonder Hipertansiyon Dr. Aydoğan Aydoğdu
Bölüm-2 HİPERTANSİYON TEDAVİSİ 
1 Hipertansiyonun Non-Farmakolojik Tedavisi Dr. Sibel Güldiken
2 Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Seçimi Dr. İbrahim Şahin
3 Hipertansiyon Hastasının Takibi Dr. Mehmet Ali Eren
5. Modül OBEZİTE
Bölüm-1 OBEZİTEYE TANISAL YAKLAŞIM
1 Obezite Hastasında Anamnez ve Fizik Muayene Özellikleri Dr.İbrahim Demirci
2 Obezite Hastasında Hangi Ölçümleri ve Laboratuvar Testlerini İsteyelim? Dr. Alper Sönmez
Bölüm-2 OBEZİTENİN TEDAVİSİ 
1 Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi Dr. Emel Özer
2 Obezite Tedavisinde Egzersiz Dr. Soner Akkurt
3 Obezitede Farmakolojik  Tedavi Dr. Volkan Yumuk
4 Obezitede Cerrahi Tedavi Dr. Sinem Kıyıcı
5 Bariatrik Cerrahi Öncesi Değerlendirme Dr. Seda Sancak
6 Bariatrik Cerrahi Olan Hastanın Yönetimi Dr. Faruk Kutlutürk
6. Modül DİSLİPİDEMİ
Bölüm-1 DİSLİPİDEMİ TANISI 
1 Dislipidemide Tanısal Yaklaşım Dr. Mustafa Cesur
2 Ailesel Hiperkolesterolemi, Ülkemizin Gerçeği Dr. Fahri Bayram
Bölüm-2 DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ
1 Primer Korumada Tedavi Kararı Vermek Dr. Cem Haymana
2 Dislipidemi Hastasında Tedavi Hedefleri Dr. Emre Bozkırlı
3 Dislipidemi Tedavisinde İlaç Seçimi Dr. Türkan Mete
4 Statinler Hakkında Herşey Dr. Fahri Bayram
5 Trigliserit Düşürücü Tedavide Püf Noktalar Dr. Müjde Aktürk
6 Dislipidemi Olgusunun Takibi Dr. Ayşenur  İzol Torun
7. Modül NADİR METABOLİK HASTALIKLAR
1 Gaucher Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Refik Tanakol
2 Lipodistrofiler: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Tevfik Demir
3 Fabry Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Mine Adaş
4 Hipoglisemi ile Seyreden Nadir Metabolik Hastalıklar Dr. Selçuk Dağdelen
8. Modül COVID VE ENDOKRİN HASTALIKLAR
1 Endokrin Hastalıklarında Covid-19 Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Alper Sönmez
2 Covid 19 Pandemisi, Diyabet Tedavi Sürecimizi Nasıl Etkiledi, Nasıl Etkileyecek? Dr. Kubilay Karşıdağ – Dr. Serpil Salman
3 Covid19 Sürecinde Beslenme Dr. Yüksel Altuntaş – Dr. Ayşenur İzol Torun –  Dr. Sibel Güldiken
4 Covid-19 Pandemisinde Hipertansiyon ve Komorbiditelerinin Yönetimi Dr. İbrahim Şahin – Dr. Mustafa Cesur
5 Pandemi Sürecinde Obeziteli Hastaların Sorunları ve Pandeminin Obeziteye Etkileri Dr. Fahri Bayram – Dr. Seda Sancak
6 D Vitaminin Nonklasik Etkileri ve Covid-19 Dr. Zeynep Bahadır Cantürk – Dr. Zeliha Hekimsoy
9. Modül AKADEMİK GELİŞİM
1 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 1 Dr. Hanefi Özbek
2 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 2 Dr. Hanefi Özbek
3 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler- Eleştirel Makale Okuma Yazma Dr. Meltem Çiçeklioğlu
4 Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar Dr. Nuri Çakır – Av. Ece Sindel
10. Modül CANLI YAYINLAR
1 Gebelik ve Tiroid Dr. Ersin Akarsu, Dr. Alptekin Gürsoy , Dr. Ayşe Kubat Üzüm
2 PKOS Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Dr. İlhan Tarkun, Dr. Bülent Okan Yıldız
3 Olgularla Hipofizit Dr. Selçuk Dağdelen, Dr. Hande Mefkure Özkaya
4 Kimlerde Nadir Metabolik Hastalık Araştırmalıyız? Dr. Tevfik Demir, Dr. Muhittin Yalçın
5 Endokrinologlar Nöroendokrin Tümörlerin neresinde?  Dr.Mustafa Kemal Yağcı – Dr. Eda Ertörer
6 TEMD Tiroid Günleri 1 -Türkiye’de Tiroid Kanser Tedavi ve Takibinde Yaşanan Sorunlar Dr. Murat Faik Erdoğan -Dr. Seher Demirer- Dr. Elgin Özkan
7 TEMD Tiroid Günleri 2 – Tiroid Hipofonksiyonu Yönetimi Dr.Refik Tanakol -Dr.Ersin Akarsu- Dr.Dilek Yazıcı
8 TEMD Tiroid Günleri 3 – Tiroid Hiperfonksiyonu Yönetimi Dr.Züleyha karaca – Dr.Nurdan Gül- Dr.Mustafa Kulaksızoğlu
9 Endokrin Bozucu Kimyasallar Hayatımızın Neresinde? Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Özlem Üstay
10 Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Multidisipliner Yaklaşım Dr. Neşe Yorguner – Dr. Alev Selek – Dr. Gürkan Sert – Op. Dr. Necati Enver – Dr. Mehmet Bayramiçli – Dr. Miyase Bayraktar  – Dr. Özlem Üstay  – Dr Aslıhan Polat
11 Düşük, Orta Kırık Riski Olan Osteoporotik Hastalara Yaklaşım Dr. Füsun Saygılı – Dr. Miyase Bayraktar
12 TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-1 Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Şebnem Aktaran, Dr. Tevfik Sabuncu, Dr. Ersin Akarsu, Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Doç. Dr. Dilek Tüzün
13 TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-2 Gebelikte Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Kamile Gül, Dr. Kerem Sezer, Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Dr. Bahri Evren
11. Modül ULUSLARARASI KONGRE ÖZETLERİ
1 ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1 Dr. Ayşegül Atmaca- Dr. Didem Özdemir – Dr. Ramazan Sarı
2 ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Dr. İlhan Satman – Dr. Şevki Çetinkalp – Dr.Serpil Salman
3 WCO 2020 – Dünya Osteoporoz Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar Dr. Dilek Yavuz – Dr. Hasan Aydın
4 ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1 Hipofiz-Adrenal Dr. Erdinç Ertürk – Dr. Özen Öz Gül – Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
5 ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -2 Tiroid-Obezite Dr. Göksun Ayvaz – Dr. Füsun Baloş Törüner – Dr. Sinem Kıyıcı
6 ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 1 Diyabet, Obezite ve Nutrisyon-Adrenal Dr. Füsun Saygılı – Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü – Dr. Güzin Fidan Yaylalı
7 ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Hipoviz ve Tiroid -Kemik ve Mineral Metabolizması Dr. Erol Bolu – Dr. Ceyla Değertekin – Dr. Rıfat Emral
8 EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar-1 Dr. Hasan İlkova – Dr. Habib Bilen – Dr. Canan Ersoy
9 EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Dr. Temel Yılmaz – Dr. Alpaslan Tuzcu – Dr. Okan Sefa Bakıner
12. Modül OLGU SUNUMLARI
1 Zor Akromegali Olgusu  Dr.Sema Yarman – Dr.Zafer Pekkolay – Dr. Savaş Ceylan- Dr. Özlem Soyluk Selçuk Biricik
2 Eğitici Hipofiz Olguları Dr.Sema Yarman – Dr.Sema Çiftçi Doğanşen
3 Cushing Sendromu Farkındalığı Günü Dr. Sema Yarman – Dr. Züleyha Karaca
4 Akromegali Farkındalık Günü Dr. Sema Yarman – Dr. Güzin Fidan Yaylalı – Dr. Banu Şarer Yürekli – Dr. Metin Güçlü
13. Modül BESLENME
Bölüm-1 BESLENMEDE TEMEL İLKELER
1 Kalori İhtiyacının Belirlenmesi Dyt. Emel Özer
2 Makrobesin Oranları Dr. Betül Uğur Altun
3 Beslenmede Öğün Sayısı/Sıklığı Ne Olmalıdır? Dr. Ayşe Nur İzol Torun
4 Su, Mineral ve Vitaminler Dr. Sibel Güldiken
Bölüm-2 HASTALIKLAR VE BESLENME
1 Diyabet ve Beslenme Dr. Dilek Yazıcı
2 İyot Hakkında Her Şey Dr. Murat Faik Erdoğan
3 Osteoporoz Hastasında Beslenme Dr. Zeynep Cantürk