1. Modül  KEMİK VE MİNERAL METABOLİZMASI VE BOZUKLULARI
Bölüm-1 OSTEOPOROZ
1 Osteoporoz Tanısı Nasıl Konulur ? Dr. İbrahim Şahin
2 Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi: Antirezorptif ve Anabolik Ajanlar Dr. Taner Bayraktaroğlu
3 Pre ve Postmenopozal Osteoporoz ve Yaklaşım Dr. Neslihan Kurtulmuş
4 Erkek Osteoporozu ve Yaklaşım Dr. Betül Uğur Altun
5 Frajilite Kırığı Olan Hastaya Yaklaşım Dr. Kevser Onbaşı
6 Kemik Döngü Belirteçlerinin Klinik Pratikte Kullanımı Dr .Cavit Çulha
Bölüm-2 ÖZEL DURUMLARDA KEMİK METABOLİZMASI
1 Gebelik ve Laktasyona Bağlı Osteoporoz Dr. Miyase Bayraktar
2 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kemik Metabolizması Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Refik Tanakol
3 Organ Nakli Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kutlu
4 Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Ahmet Kaya
5 Kanser Hastalarında Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kemal Balcı
6 Glukokortikoid ve Diğer İlaçlara Bağlı Gelişen Osteporoza Yaklaşım Dr. Tümay Sözen
7 Romatolojik Hastalıklarda Osteoporoz Dr. Rüştü Serter
Bölüm-3 KALSİYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
1 Kalsiyum Algılayıcı Reseptör Bozuklukları Dr. Erman Çakal
2 Hiperkalsemiler Dr. İlyas Çapoğlu
3 Primer Hiperparatiroidizm Tanı ve Tedavisi Dr. Ayşegül Atmaca
4 Hipokalsemiler Dr. Ayşegül Atmaca
5 Hipoparatiroidizm Tanı ve Tedavisi Dr. Alper Gürlek
Bölüm-4 NADİR KEMİK HASTALIKLARI
1 Paget Hastalığı Dr. Zeynep Cantürk
2 Osteogenezis İmperfekta Dr. Ayşe Kubat Üzüm
3 Osteopetrozis Dr. Fırat Bayraktar
4 Fibröz Displazi Dr. Aysen Akalın
Bölüm-5 D VİTAMİNİ, FOSFOR VE MAGNEZYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
1 D Vitamini Eksikliği Tanı ve Tedavisi Dr. Ayşegül Atmaca
2 Osteomalazi Dr. Özen Öz Gül
3 Onkojenik Osteomalazi Dr. Nurdan Gül
4 Hipofosfatemiler Doç. Dr. Ceyla Konca Değertekin
5 X’e Bağlı Hipofosfatemi- Dr. Hasan Aydın
6 Hiperfosfatemiler Dr. Ela Keskin
7 Hipomagnezemiye Yaklaşım Dr. Özlem Turhan İyidir
8 Hipermagnezemiye Yaklaşım Dr. Hande Mefkure Özkaya
2. Modül DIABETES MELLITUS
Bölüm-1 DİYABETE TANISAL YAKLAŞIM
1 Tanı Testlerinin Gözden Geçirilmesi, Püf Noktalar, Sık Yapılan Hatalar Dr. Selçuk Dağdelen
2 Oral Glukoz Tolerans Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Dr. İlhan Satman
Bölüm-2 DİYABETLİ HASTANIN TEDAVİ VE TAKİBİ  
1 Glukometre Kullanımında Bilinmesi Gerekenler Dr. Şevki Çetinkalp
2 Diyabette Tedavi Hedefleri Dr. Belgin Efe
3 Diyabetli Bireyde İnsülin Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Dr. Serpil Salman
4 Olgu Örnekleriyle İnsülin Tedavisi Yönetimi Dr. Oğuzhan Deyneli
5 İnsülin Hakkında Teknik Bilgiler Dr. Nermin Olgun
6 İnsülin Dışı Antihiperglisemik Tedaviler Dr. Kubilay Karşıdağ
7 Diyabetin Cerrahi Tedavisi Var Mıdır? Dr. Sinem Kıyıcı
8 Diyabet Olgusunda Komplikasyon Taraması Dr. Alper Sönmez
9 Diyabet Olgusunda Aşılama Dr. Faruk Kutlutürk
10 Diyabette Egzersiz Planlaması Dr. Taner Damcı
11 Diyabete Eşlik Eden Ama Yeterince Dikkat Edilmeyen Sorunlar Dr. Didem Özdemir
Bölüm-3 DİYABET VE GEBELİK
1 Gestasyonel Diabetes Mellitus Dr. Hasan Aydın
2 Diyabetli Gebede Doğum ve Laktasyon Dr. Canan Ersoy
Bölüm-4 DİYABET HASTASINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ 
1 Diyabet Hastasında Cerrahi Hazırlık Dr. Mine Adaş
2 Diyabetli Bireyin Haklarını Yeterince Biliyor Muyuz? Dr. Reyhan Ersoy
Bölüm-5 DİYABET TEKNOLOJİLERİ 
1 Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve Pompa Tarihçe Dr. Havva Sezer
2 Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sensör Dr. Nerimana İvanova Yağcı
3 İnsülin Pompasında Endikasyonlar ve Kanıtlar Dr. Zafer Pekkolay
SORU CEVAP 1-2-3
4 Sürekli Şeker Ölçüm Sistemlerinde Temel Bilgiler ve Rapor Okuma Dr. Ayşa Hacıoğlu
SORU CEVAP 4
5 Pompa Kullanımında Temel Bilgiler Dr. Mustafa Aydemir
SORU CEVAP 5
6 Karbonhidrat Sayımında Temel Bilgiler Uzm. Dyt. Nevin Avhan
SORU CEVAP 6
7 Diyabet Teknolojisinde Ülkemizdeki Durum Dr. Emre Saygılı
8 İnsulin Pompalarında Ülkemizdeki Durum Dr. Adnan Batman
SORU CEVAP 7-8
9 Sürekli Şeker Ölçüm Sistemleri  Hem. Ayşe İlhan
SORU CEVAP 9
10 Pompa – Sensör Destekli Pompa – Olgu Örnekleri Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir – Dr. Utku Soyaltın – Uzm. Dyt. Selda Seçkiner – Hem. Vildan Derviş
11 Neler öğrendik? Karşılıklı Soru Çözüyoruz Dr. Şevki Çetinkalp – Dr. Selçuk Dağdelen – Dr. Oğuzhan Deyneli – Dr. Serpil Salman –  Uzm. Dyt. Selda Seçkiner
3. Modül TİROİD HASTALIKLARI
Bölüm-1 TİROİD TANI TESTLERİ Dr. Sevim Güllü
Bölüm-2 HİPOTİROİDİ
 1 Tiroid Hipofoksiyonuna Yaklaşım Dr. Sait Gönen
 2 Levotiroksin Tedavisi Dr. Ersin Akarsu
 3 Subklinik Hipotiroidi Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
 4 Gebelikte Hipotiroidi Dr. Erdinç Ertürk
 5 İyot Eksikliği Hastalıkları Dr. Sibel Güldiken
 6 Aşikar ve Subklinik Hipotiroidide Acil/Elektif Operasyon Hazırlığı Dr. Mehmet Erdoğan
Bölüm-3 HİPERTİROİDİ
2 Graves Hastalığı Dr. Alptekin Gürsoy
3 Graves Hastalığında Radikal Çözüm Dr. Ayşe Kubat Üzüm
4 Graves Oftalmopatisinde Tanı Dr. Göksun Ayvaz
5 Graves Orbitopatisinde Tedavi Dr. Mustafa Şahin
6 Toksik Multinoduler Guatr Dr. Engin Güney
7 Toksik Adenom Dr. Emre Bozkırlı
8 Subklinik Hipertiroidi Dr. Cüneyd Anıl
9 Gebelikte Hipertiroidi Dr. Aysen Akalın
10 Subakut Tiroidit Dr. Dilek Tüzün
11 Postpartum Tiroidit/Sessiz Tiroidit Dr. Feyza Yener Öztürk
12 İlaçlara Bağlı (amiodaron, lityum, vs) Tirotoksikoz Dr. Kerem Sezer
13 Gestasyonel Tirotoksikoz Dr. Uğur Ünlütürk
14 Aşikar ve Subklinik Hipertiroidide Acil/Elektif Operasyon Hazırlığı ve Tiroid Krizinin Yönetimi Dr. İnan Anaforoğlu
Bölüm-4 TİROİD NODÜLÜ
1 Tiroid Nodüllü Hastaya Yaklaşım Dr. Seda Sancak
2 Tiroid Nodülünde  Ultrasonografi ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Dr. Murat Faik Erdoğan
Bölüm-5 TİROİD KANSERİ
1 Differansiye  Tiroid Kanserlerinde  Risk Faktörleri ve Etiyopatogenez Dr.Bekir Çakır
2 Diferansiye Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik Sınıflama Dr. Serpil Dizbay Sak
3 Diferansiye Tiroid Kanserinde Tedavi Dr. Ferihan Aral
4 Diferansiye Tiroid Kanserinde Yaygın Hastalık ve Nüksün Yönetimi Dr. Betül Uğur Altun
5 Medüller Tiroid Kanseri Klinik, Tanı ve Cerrahi Tedavi Dr. Faruk Alagöl
6 Medüller Tiroid Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Gülşah Yeni̇dünya Yalın
4. Modül HİPERTANSİYON
Bölüm-1 HİPERTANSİYONUN TANISI 
1 Hipertansiyon Tanısında Püf Noktalar Dr. Tevfik Sabuncu
2 Acil ve İvedi Hipertansiyon Kavramları Dr. Çiğdem Özkan
3 Sekonder Hipertansiyon Dr. Aydoğan Aydoğdu
Bölüm-2 HİPERTANSİYON TEDAVİSİ 
1 Hipertansiyonun Non-Farmakolojik Tedavisi Dr. Sibel Güldiken
2 Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Seçimi Dr. İbrahim Şahin
3 Hipertansiyon Hastasının Takibi Dr. Mehmet Ali Eren
5. Modül OBEZİTE
Bölüm-1 OBEZİTEYE TANISAL YAKLAŞIM
1 Obezite Hastasında Anamnez ve Fizik Muayene Özellikleri Dr.İbrahim Demirci
2 Obezite Hastasında Hangi Ölçümleri ve Laboratuvar Testlerini İsteyelim? Dr. Alper Sönmez
Bölüm-2 OBEZİTENİN TEDAVİSİ 
1 Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi Dr. Emel Özer
2 Obezite Tedavisinde Egzersiz Dr. Soner Akkurt
3 Obezitede Farmakolojik  Tedavi Dr. Volkan Yumuk
4 Obezitede Cerrahi Tedavi Dr. Sinem Kıyıcı
5 Bariatrik Cerrahi Öncesi Değerlendirme Dr. Seda Sancak
6 Bariatrik Cerrahi Olan Hastanın Yönetimi Dr. Faruk Kutlutürk
6. Modül DİSLİPİDEMİ
Bölüm-1 DİSLİPİDEMİ TANISI 
1 Dislipidemide Tanısal Yaklaşım Dr. Mustafa Cesur
2 Ailesel Hiperkolesterolemi, Ülkemizin Gerçeği Dr. Fahri Bayram
Bölüm-2 DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ
1 Primer Korumada Tedavi Kararı Vermek Dr. Cem Haymana
2 Dislipidemi Hastasında Tedavi Hedefleri Dr. Emre Bozkırlı
3 Dislipidemi Tedavisinde İlaç Seçimi Dr. Türkan Mete
4 Statinler Hakkında Herşey Dr. Fahri Bayram
5 Trigliserit Düşürücü Tedavide Püf Noktalar Dr. Müjde Aktürk
6 Dislipidemi Olgusunun Takibi Dr. Ayşenur  İzol Torun
7. Modül NADİR METABOLİK HASTALIKLAR
1 Gaucher Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Refik Tanakol
2 Lipodistrofiler: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Tevfik Demir
3 Fabry Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı Dr. Mine Adaş
4 Hipoglisemi ile Seyreden Nadir Metabolik Hastalıklar Dr. Selçuk Dağdelen
8. Modül COVID VE ENDOKRİN HASTALIKLAR
1 Endokrin Hastalıklarında Covid-19 Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Alper Sönmez
2 Covid 19 Pandemisi, Diyabet Tedavi Sürecimizi Nasıl Etkiledi, Nasıl Etkileyecek? Dr. Kubilay Karşıdağ – Dr. Serpil Salman
3 Covid19 Sürecinde Beslenme Dr. Yüksel Altuntaş – Dr. Ayşenur İzol Torun –  Dr. Sibel Güldiken
4 Covid-19 Pandemisinde Hipertansiyon ve Komorbiditelerinin Yönetimi Dr. İbrahim Şahin – Dr. Mustafa Cesur
5 Pandemi Sürecinde Obeziteli Hastaların Sorunları ve Pandeminin Obeziteye Etkileri Dr. Fahri Bayram – Dr. Seda Sancak
6 D Vitaminin Nonklasik Etkileri ve Covid-19 Dr. Zeynep Bahadır Cantürk – Dr. Zeliha Hekimsoy
9. Modül AKADEMİK GELİŞİM
1 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 1 Dr. Hanefi Özbek
2 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 2 Dr. Hanefi Özbek
3 Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler- Eleştirel Makale Okuma Yazma Dr. Meltem Çiçeklioğlu
4 Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar Dr. Nuri Çakır – Av. Ece Sindel
10. Modül CANLI YAYINLAR
1 Gebelik ve Tiroid 09.05.2021 Dr. Ersin Akarsu, Dr. Alptekin Gürsoy , Dr. Ayşe Kubat Üzüm
2 PKOS Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 09.05.2021 Dr. İlhan Tarkun, Dr. Bülent Okan Yıldız
3 Kimlerde Nadir Metabolik Hastalık Araştırmalıyız? 09.05.2021 Dr. Tevfik Demir, Dr. Muhittin Yalçın
4 Endokrinologlar Nöroendokrin Tümörlerin neresinde? 09.05.2021  Dr.Mustafa Kemal Yağcı – Dr. Eda Ertörer
5 TEMD Tiroid Günleri 1 -Türkiye’de Tiroid Kanser Tedavi ve Takibinde Yaşanan Sorunlar 09.05.2021 Dr. Murat Faik Erdoğan -Dr. Seher Demirer- Dr. Elgin Özkan
6 TEMD Tiroid Günleri 2 – Tiroid Hipofonksiyonu Yönetimi 09.05.2021 Dr.Refik Tanakol -Dr.Ersin Akarsu- Dr.Dilek Yazıcı
7 TEMD Tiroid Günleri 3 – Tiroid Hiperfonksiyonu Yönetimi 09.05.2021 Dr.Züleyha karaca – Dr.Nurdan Gül- Dr.Mustafa Kulaksızoğlu
8 Endokrin Bozucu Kimyasallar Hayatımızın Neresinde? 09.05.2021 Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Özlem Üstay
9 Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Multidisipliner Yaklaşım 09.05.2021 Dr. Neşe Yorguner – Dr. Alev Selek – Dr. Gürkan Sert – Op. Dr. Necati Enver – Dr. Mehmet Bayramiçli – Dr. Miyase Bayraktar  – Dr. Özlem Üstay  – Dr Aslıhan Polat
10 Düşük, Orta Kırık Riski Olan Osteoporotik Hastalara Yaklaşım 27.07.2021 Dr. Füsun Saygılı – Dr. Miyase Bayraktar
11.1 TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-1 Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 27.07.2021 Dr. Şebnem Aktaran, Dr. Tevfik Sabuncu, Dr. Ersin Akarsu, Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Doç. Dr. Dilek Tüzün
11.2 TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-2 Gebelikte Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 05.05.2022 Dr. Kamile Gül, Dr. Kerem Sezer, Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Dr. Bahri Evren
12 Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji Enkarne Raporu 09.03.2022 Dr. Serpil Salman Dr. Ülver Derici Dr. Alper Sönmez Dr. Mustafa Arıcı  Dr. Öner Özdoğan
11. Modül ULUSLARARASI KONGRE ÖZETLERİ
1 ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1 Dr. Ayşegül Atmaca- Dr. Didem Özdemir – Dr. Ramazan Sarı
2 ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Dr. İlhan Satman – Dr. Şevki Çetinkalp – Dr.Serpil Salman
3 WCO 2020 – Dünya Osteoporoz Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar Dr. Dilek Yavuz – Dr. Hasan Aydın
4 ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1 Hipofiz-Adrenal Dr. Erdinç Ertürk – Dr. Özen Öz Gül – Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
5 ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -2 Tiroid-Obezite Dr. Göksun Ayvaz – Dr. Füsun Baloş Törüner – Dr. Sinem Kıyıcı
6 ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 1 Diyabet, Obezite ve Nutrisyon-Adrenal Dr. Füsun Saygılı – Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü – Dr. Güzin Fidan Yaylalı
7 ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Hipoviz ve Tiroid -Kemik ve Mineral Metabolizması Dr. Erol Bolu – Dr. Ceyla Değertekin – Dr. Rıfat Emral
8 EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar-1 Dr. Hasan İlkova – Dr. Habib Bilen – Dr. Canan Ersoy
9 EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Dr. Temel Yılmaz – Dr. Alpaslan Tuzcu – Dr. Okan Sefa Bakıner
10 ADA 2021 Kongresi – Öne Çıkanlar 1 Dr. İlhan Yetkin, Dr. Canan Ersoy, Dr. Özlem Turhan İyidir
11 ADA 2021 Kongresi – Öne Çıkanlar 2 Dr. Ayşegül Atmaca- Dr. Didem Özdemir – Dr. Ramazan Sarı
12 WCO 2021 DÜNYA OSTEOPOROZ SANAL KONGRESİNDE ÖNE ÇIKANLAR Dr. İbrahim Şahin, Dr. Özlem Turhan İyidir, Dr. Fatma Ela Keskin
12. Modül OLGU SUNUMLARI
1 Zor Akromegali Olgusu  Dr.Sema Yarman – Dr.Zafer Pekkolay – Dr. Savaş Ceylan- Dr. Özlem Soyluk Selçuk Biricik
2 Eğitici Hipofiz Olguları Dr.Sema Yarman – Dr.Sema Çiftçi Doğanşen
3 Cushing Sendromu Farkındalığı Günü Dr. Sema Yarman – Dr. Züleyha Karaca
4 Akromegali Farkındalık Günü Dr. Sema Yarman – Dr. Güzin Fidan Yaylalı – Dr. Banu Şarer Yürekli – Dr. Metin Güçlü
5 Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu Vaka Toplantısı Dr. Zeynep Cantürk, Dr. İbrahim Şahin, Dr. Abdülkadir Bozbay, Dr. Öğr. Üyesi Bahri Evren, Dr. Okan Yıldırım
6 Olgularla Hipofizit Dr. Selçuk Dağdelen, Dr. Hande Mefkure Özkaya
7 Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu Toplantısı
Olgularla Bilateral Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Dr. Engin Güney, Dr. Güzin Fidan Yaylalı, Dr. Duygu Herek
8

Kılavuzlar ve Kanıtlar Işığında Güncel Gestasyonel Diyabet Tedavisi

 

Dr. Serpil Salman, Dr. Hasan Aydın, Dr. İlhan Satman, Dr. İlhan Yetkin, Dr. Mustafa Kemal Balcı
9

Olgularla Cushing Sendromu’nun Medikal Tedavisi

 

Dr. Engin Güney, Dr. Züleyha Karaca, Dr. Sema Çiftçi, Dr. Alev Selek
10 Metastatik Papiller Tiroid Kanseri Tanı ve Takibi

 

Dr. Demet Çorapçıoğlu, Dr. Mustafa Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Asena Gökçay Canpolat, Dr. Elgin Özkan, Dr. Serpil Sak
11

Hipofiz ve Nöroendokrin Tümörler Çalışma Gruplarının Ortak Olgu Sunumu

 

Dr. Sema Yarman, Dr. Züleyha Karaca, Dr. Soner Cander, Dr. Ayşe Hacıoğlu, Dr. Feyzanur Tuncer
12

Olgularla Beslenme Tedavisi

 

Dr. Yüksel Altıntaş, Dr. Murat Yılmaz, Dr. Ayşenur İzol Torun
13 Obezite, Dislipidemi Hipertansiyon Çalışma Grubu DİSLİPİDEMİ

 

Dr. Tevfik Sabuncu, Dr. Cem Haymana, Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir
14 Olgularla Osteoperoz Tedavisinde Merak Edilenler

 

Dr.ibrahim Şahin, Dr.Zeynep Cantürk, Dr. Özen Öz Gül, Dr.Özlem Turhan İyidir, Dr. Ceyla Konca Değertekin
15

WHO 2022 Tiroid Tümör Sınıflandırması Açısından Tiroid Patolojisine Algoritmik Yaklaşım (TR)

 

15.2

WHO 2022 Tiroid Tümör Sınıflandırması Açısından Tiroid Patolojisine Algoritmik Yaklaşım (EN)

 

Dr. Mustafa Şahin, Dr. Erman Çakal, MD, PhD Zubair W. Baloch
16

Olgularla Otonom Kortizol Sekresyonuna Yaklaşım

 

Dr. Engin Güney, Dr. Mustafa Ünübol, Dr. Banu Şarer Yürekli, Dr. Alparslan Ünsal, Dr. Özer Makay
17 Multidisipliner Bakış Açısıyla Yaşlı Erişkinlerde Diyabet Yönetimi

 

Dr. Alper Sönmez, Dr.Serpil Salman, Dr. Gülşah Yenidünya Yalın, Dr. Gülistan Bahat Öztürk, Dr. Zeynep Tüfekçioğlu
13. Modül BESLENME
Bölüm-1 BESLENMEDE TEMEL İLKELER
1 Kalori İhtiyacının Belirlenmesi Dyt. Emel Özer
2 Makrobesin Oranları Dr. Betül Uğur Altun
3 Beslenmede Öğün Sayısı/Sıklığı Ne Olmalıdır? Dr. Ayşe Nur İzol Torun
4 Su, Mineral ve Vitaminler Dr. Sibel Güldiken
Bölüm-2 HASTALIKLAR VE BESLENME
1 Diyabet ve Beslenme Dr. Dilek Yazıcı
2 İyot Hakkında Her Şey Dr. Murat Faik Erdoğan
3 Osteoporoz Hastasında Beslenme Dr. Zeynep Cantürk
14. Modül HİPOFİZ
Bölüm-1 HİPOFİZ YETMEZLİĞİ
1 Tanısal Testlerin Yorumlanması ve Sınırlılıkları Dr.Fatih Tanrıverdi
2 Replasman Tedavisi Dr.İnan Anaforoğlu
3 Diyabetes Insipiduslu Hastaya Yaklaşım Dr.Banu Şarer Yürekli
Bölüm-2 PROLAKTİNOMA
1 Hiperprolaktinemi Ayırıcı Tanisi Dr.Fatih Kılıçlı
2 Prolaktinoma Tedavi ve Takibi Dr.Özlem Soyluk Selçukbiricik
Bölüm-3 NONFONKSİYONE HİPOFİZ ADENOMLU HASTANIN YÖNETİMİ
1 Nonfonksiyone Hipofiz Adenomlu Hastanın Yönetimi Dr. Demet Çorapçıoğlu
Bölüm-4 CUSHING HASTALIĞI, AKROMEGALİ, HİPOFİZİTLER VE DİĞER SELLAR KİTLELER
1

Cushing Hastalığında Tedavi ve İzlem

Dr. Pınar Kadıoğlu

2

Akromegali Klinik Bulgular Komorbiditeler ve Tanı

Dr. Sema Çiftçi

3

Akromegali -Tedavi ve İzlem

Dr. Gülşah Elbüken

4 Hipofizitler

Dr. Fahrettin Keleştemur

5

Hipofiz Adenomu ve Hipofizitler Dışı Sellar Kitleler

Dr. Cevdet Duran

15. Modül ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR
Bölüm-1 ADRENAL HASTALIKLAR
1 Addison Hastalığı Dr.Nur Kebapçı
2 Adrenal İnsidentalomaya Yaklaşım Dr.Mustafa Ünübol
3 Cushing Sendromu Dr.Serkan Yener
4 Feokromositoma/Paraganglioma Dr.Alev Eroğlu Altınova
5 Primer Hiperaldosteronizm Dr.Engin Güney
Bölüm-2 GONADAL HASTALIKLAR
1 Hirsutizmli Hastaya Yaklaşı Dr.Murat Yılmaz
2 Konjenital Adrenal Hiperplazi Dr.Kürşad Ünlühızarcı
3 Hipogonadizm Dr.Özlem Çelik
16. Modül NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
1 Nöroendokrin Tümörler Kimde Düşünelim? Dr.Mehtap Çakır