1. Modül KEMİK VE MİNERAL METABOLİZMASI VE BOZUKLULARI 
Bölüm-1OSTEOPOROZ 
1Osteoporoz Tanısı Nasıl Konulur ?Dr. İbrahim Şahin
2Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi: Antirezorptif ve Anabolik AjanlarDr. Taner Bayraktaroğlu
3Pre ve Postmenopozal Osteoporoz ve YaklaşımDr. Neslihan Kurtulmuş
4Erkek Osteoporozu ve YaklaşımDr. Betül Uğur Altun
5Frajilite Kırığı Olan Hastaya YaklaşımDr. Kevser Onbaşı
6Kemik Döngü Belirteçlerinin Klinik Pratikte KullanımıDr .Cavit Çulha
Bölüm-2ÖZEL DURUMLARDA KEMİK METABOLİZMASI 
1Gebelik ve Laktasyona Bağlı OsteoporozDr. Miyase Bayraktar
2Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kemik Metabolizması Bozukluklarına YaklaşımDr. Refik Tanakol
3Organ Nakli Sonrası Gelişen Osteoporoza YaklaşımDr. Mustafa Kutlu
4Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Osteoporoza YaklaşımDr. Ahmet Kaya
5Kanser Hastalarında Osteoporoza YaklaşımDr. Mustafa Kemal Balcı
6Glukokortikoid ve Diğer İlaçlara Bağlı Gelişen Osteporoza YaklaşımDr. Tümay Sözen
7Romatolojik Hastalıklarda OsteoporozDr. Rüştü Serter
Bölüm-3KALSİYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 
1Kalsiyum Algılayıcı Reseptör BozukluklarıDr. Erman Çakal
2HiperkalsemilerDr. İlyas Çapoğlu
3Primer Hiperparatiroidizm Tanı ve TedavisiDr. Ayşegül Atmaca
4HipokalsemilerDr. Harika Boztepe
5Hipoparatiroidizm Tanı ve TedavisiDr. Alper Gürlek
Bölüm-4NADİR KEMİK HASTALIKLARI 
1Paget HastalığıDr. Zeynep Cantürk
2Osteogenezis İmperfektaDr. Ayşe Kubat Üzüm
3OsteopetrozisDr. Fırat Bayraktar
4Fibröz DisplaziDr. Aysen Akalın
Bölüm-5D VİTAMİNİ, FOSFOR VE MAGNEZYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 
1D Vitamini Eksikliği Tanı ve TedavisiDr. Ayşegül Atmaca
2OsteomalaziDr. Özen Öz Gül
3Onkojenik OsteomalaziDr. Nurdan Gül
4Hipofosfatemiler Doç.Dr. Ceyla Konca Değertekin
5X’e Bağlı Hipofosfatemi-Dr. Hasan Aydın
6HiperfosfatemilerDr. Ela Keskin
7Hipomagnezemiye YaklaşımDr. Özlem Turhan İyidir
8Hipermagnezemiye YaklaşımDr. Hande Mefkure Özkaya
2. ModülDIABETES MELLITUS 
Bölüm-1DİYABETE TANISAL YAKLAŞIM 
1Tanı Testlerinin Gözden Geçirilmesi, Püf Noktalar, Sık Yapılan HatalarDr. Selçuk Dağdelen
2Oral Glukoz Tolerans Testi Hakkında Bilinmesi GerekenlerDr. İlhan Satman
Bölüm-2DİYABETLİ HASTANIN TEDAVİ VE TAKİBİ   
1Glukometre Kullanımında Bilinmesi GerekenlerDr. Şevki Çetinkalp
2Diyabette Tedavi HedefleriDr. Belgin Efe
3Diyabetli Bireyde İnsülin Tedavisi Hakkında Bilinmesi GerekenlerDr. Serpil Salman
4Olgu Örnekleriyle İnsülin Tedavisi YönetimiDr. Oğuzhan Deyneli
5İnsülin Hakkında Teknik BilgilerDr. Nermin Olgun
6İnsülin Dışı Antihiperglisemik TedavilerDr. Kubilay Karşıdağ
7Diyabetin Cerrahi Tedavisi Var Mıdır?Dr. Sinem Kıyıcı
8Diyabet Olgusunda Komplikasyon TaramasıDr. Alper Sönmez
9Diyabet Olgusunda AşılamaDr. Faruk Kutlutürk
10Diyabette Egzersiz PlanlamasıDr. Taner Damcı
11Diyabete Eşlik Eden Ama Yeterince Dikkat Edilmeyen SorunlarDr. Didem Özdemir
Bölüm-3DİYABET VE GEBELİK 
1Gestasyonel Diabetes MellitusDr. Hasan Aydın
2Diyabetli Gebede Doğum ve LaktasyonDr. Canan Ersoy
Bölüm-4DİYABET HASTASINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ  
1Diyabet Hastasında Cerrahi HazırlıkDr. Mine Adaş
2Diyabetli Bireyin Haklarını Yeterince Biliyor Muyuz?Dr. Reyhan Ersoy
Bölüm-5DİYABET TEKNOLOJİLERİ  
1Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve Pompa TarihçeDr. Havva Sezer
2Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem SensörDr. Nerimana İvanova Yağcı
3İnsülin Pompasında Endikasyonlar ve KanıtlarDr. Zafer Pekkolay
 SORU CEVAP 1-2-3 
4Sürekli Şeker Ölçüm Sistemlerinde Temel Bilgiler ve Rapor OkumaDr. Ayşa Hacıoğlu
 SORU CEVAP 4 
5Pompa Kullanımında Temel BilgilerDr. Mustafa Aydemir
 SORU CEVAP 5 
6Karbonhidrat Sayımında Temel BilgilerUzm. Dyt. Nevin Avhan
 SORU CEVAP 6 
7Diyabet Teknolojisinde Ülkemizdeki DurumDr. Emre Saygılı
8İnsulin Pompalarında Ülkemizdeki DurumDr. Adnan Batman
 SORU CEVAP 7-8 
9Sürekli Şeker Ölçüm Sistemleri Hem. Ayşe İlhan
 SORU CEVAP 9 
10Pompa – Sensör Destekli Pompa – Olgu ÖrnekleriDr. Ilgın Yıldırım Şimşir – Dr. Utku Soyaltın – Uzm. Dyt. Selda Seçkiner – Hem. Vildan Derviş
11Neler öğrendik? Karşılıklı Soru ÇözüyoruzDr. Şevki Çetinkalp – Dr. Selçuk Dağdelen – Dr. Oğuzhan Deyneli – Dr. Serpil Salman –  Uzm. Dyt. Selda Seçkiner
   
3. ModülTİROİD HASTALIKLARI 
Bölüm-1TİROİD TANI TESTLERİDr. Sevim Güllü
Bölüm-2HİPOTİROİDİ 
 1Tiroid Hipofoksiyonuna YaklaşımDr. Sait Gönen
 2Levotiroksin TedavisiDr. Ersin Akarsu
 3Subklinik HipotiroidiDr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
 4Gebelikte HipotiroidiDr. Erdinç Ertürk
 5İyot Eksikliği HastalıklarıDr. Sibel Güldiken
 6Aşikar ve Subklinik Hipotiroidide Acil/Elektif Operasyon HazırlığıDr. Mehmet Erdoğan
Bölüm-3HİPERTİROİDİ 
2Graves HastalığıDr. Alptekin Gürsoy
3Graves Hastalığında Radikal ÇözümDr. Ayşe Kubat Üzüm
4Graves Oftalmopatisinde TanıDr. Göksun Ayvaz
5Graves Orbitopatisinde TedaviDr. Mustafa Şahin
6Toksik Multinoduler GuatrDr. Engin Güney
7Toksik AdenomDr. Emre Bozkırlı
8Subklinik HipertiroidiDr. Cüneyd Anıl
9Gebelikte HipertiroidiDr. Aysen Akalın
10Subakut TiroiditDr. Dilek Tüzün
11Postpartum Tiroidit/Sessiz TiroiditDr. Feyza Yener Öztürk
12İlaçlara Bağlı (amiodaron, lityum, vs) TirotoksikozDr. Kerem Sezer
13Gestasyonel TirotoksikozDr. Uğur Ünlütürk
14Aşikar ve Subklinik Hipertiroidide Acil/Elektif Operasyon Hazırlığı ve Tiroid Krizinin YönetimiDr. İnan Anaforoğlu
Bölüm-4TİROİD NODÜLÜ 
1Tiroid Nodüllü Hastaya YaklaşımDr. Seda Sancak
2Tiroid Nodülünde  Ultrasonografi ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon BiyopsisiDr. Murat Faik Erdoğan
Bölüm-5TİROİD KANSERİ 
1Differansiye  Tiroid Kanserlerinde  Risk Faktörleri ve EtiyopatogenezDr.Bekir Çakır
2Diferansiye Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik SınıflamaDr. Dilek Gogas Yavuz
3Diferansiye Tiroid Kanserinde TedaviDr. Ferihan Aral
4Diferansiye Tiroid Kanserinde Yaygın Hastalık ve Nüksün YönetimiDr. Betül Uğur Altun
5Medüller Tiroid Kanseri Klinik, Tanı ve Cerrahi TedaviDr. Faruk Alagöl
6Medüller Tiroid Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi SeçenekleriDr. Gülşah Yeni̇dünya Yalın
   
4. ModülHİPERTANSİYON 
Bölüm-1HİPERTANSİYONUN TANISI  
1Hipertansiyon Tanısında Püf NoktalarDr. Tevfik Sabuncu
2Acil ve İvedi Hipertansiyon KavramlarıDr. Çiğdem Özkan
3Sekonder HipertansiyonDr. Aydoğan Aydoğdu
Bölüm-2HİPERTANSİYON TEDAVİSİ  
1Hipertansiyonun Non-Farmakolojik TedavisiDr. Sibel Güldiken
2Hipertansiyon Tedavisinde İlaç SeçimiDr. İbrahim Şahin
3Hipertansiyon Hastasının TakibiDr. Mehmet Ali Eren
   
5. ModülOBEZİTE 
Bölüm-1OBEZİTEYE TANISAL YAKLAŞIM 
1Obezite Hastasında Anamnez ve Fizik Muayene ÖzellikleriDr.İbrahim Demirci
2Obezite Hastasında Hangi Ölçümleri ve Laboratuvar Testlerini İsteyelim?Dr. Alper Sönmez
Bölüm-2OBEZİTENİN TEDAVİSİ  
1Obezitede Tıbbi Beslenme TedavisiDr. Emel Özer
2Obezite Tedavisinde EgzersizDr. Soner Akkurt
3Obezitede Farmakolojik  TedaviDr. Volkan Yumuk
4Obezitede Cerrahi TedaviDr. Sinem Kıyıcı
5Bariatrik Cerrahi Öncesi DeğerlendirmeDr. Seda Sancak
6Bariatrik Cerrahi Olan Hastanın YönetimiDr. Faruk Kutlutürk
   
6. ModülDİSLİPİDEMİ 
Bölüm-1DİSLİPİDEMİ TANISI  
1Dislipidemide Tanısal YaklaşımDr. Mustafa Cesur
2Ailesel Hiperkolesterolemi, Ülkemizin GerçeğiDr. Fahri Bayram
Bölüm-2DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ 
1Primer Korumada Tedavi Kararı VermekDr. Cem Haymana
2Dislipidemi Hastasında Tedavi HedefleriDr. Emre Bozkırlı
3Dislipidemi Tedavisinde İlaç SeçimiDr. Türkan Mete
4Statinler Hakkında HerşeyDr. Fahri Bayram
5Trigliserit Düşürücü Tedavide Püf NoktalarDr. Müjde Aktürk
6Dislipidemi Olgusunun TakibiDr. Ayşenur  İzol Torun
   
   
7. ModülNADİR METABOLİK HASTALIKLAR 
1Gaucher Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı TanıDr. Refik Tanakol
2Lipodistrofiler: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı TanıDr. Tevfik Demir
3Fabry Hastalığı: Tanısal Yaklaşım ve Ayırıcı TanıDr. Mine Adaş
4Hipoglisemi ile Seyreden Nadir Metabolik HastalıklarDr. Selçuk Dağdelen
   
8. ModülCOVID VE ENDOKRİN HASTALIKLAR 
1Endokrin Hastalıklarında Covid-19Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Alper Sönmez
2Covid 19 Pandemisi, Diyabet Tedavi Sürecimizi Nasıl Etkiledi, Nasıl Etkileyecek?Dr. Kubilay Karşıdağ – Dr. Serpil Salman
3Covid19 Sürecinde BeslenmeDr. Yüksel Altuntaş – Dr. Ayşenur İzol Torun –  Dr. Sibel Güldiken
4Covid-19 Pandemisinde Hipertansiyon ve Komorbiditelerinin YönetimiDr. İbrahim Şahin – Dr. Mustafa Cesur
5Pandemi Sürecinde Obeziteli Hastaların Sorunları ve Pandeminin Obeziteye EtkileriDr. Fahri Bayram – Dr. Seda Sancak
6D Vitaminin Nonklasik Etkileri ve Covid-19Dr. Zeynep Bahadır Cantürk – Dr. Zeliha Hekimsoy
   
9. ModülAKADEMİK GELİŞİM 
1Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 1Dr. Hanefi Özbek
2Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler – İstatistik – Bölüm 2Dr. Hanefi Özbek
3Endokrinolojide Fark Yaratacak Akademisyenler- Eleştirel Makale Okuma YazmaDr. Meltem Çiçeklioğlu
4Sağlık Hukukunda Güncel SorunlarDr. Nuri Çakır – Av. Ece Sindel
   
10. ModülCANLI YAYINLAR 
1Gebelik ve Tiroid 09.05.2021Dr. Ersin Akarsu, Dr. Alptekin Gürsoy , Dr. Ayşe Kubat Üzüm
2PKOS Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 09.05.2021Dr. İlhan Tarkun, Dr. Bülent Okan Yıldız
3Kimlerde Nadir Metabolik Hastalık Araştırmalıyız? 09.05.2021Dr. Tevfik Demir, Dr. Muhittin Yalçın
4Endokrinologlar Nöroendokrin Tümörlerin neresinde? 09.05.2021 Dr.Mustafa Kemal Yağcı – Dr. Eda Ertörer
5TEMD Tiroid Günleri 1 -Türkiye’de Tiroid Kanser Tedavi ve Takibinde Yaşanan Sorunlar 09.05.2021Dr. Murat Faik Erdoğan -Dr. Seher Demirer- Dr. Elgin Özkan
6TEMD Tiroid Günleri 2 – Tiroid Hipofonksiyonu Yönetimi 09.05.2021Dr.Refik Tanakol -Dr.Ersin Akarsu- Dr.Dilek Yazıcı
7TEMD Tiroid Günleri 3 – Tiroid Hiperfonksiyonu Yönetimi 09.05.2021Dr.Züleyha karaca – Dr.Nurdan Gül- Dr.Mustafa Kulaksızoğlu
8Endokrin Bozucu Kimyasallar Hayatımızın Neresinde? 09.05.2021Dr. Ayşegül Atmaca – Dr. Özlem Üstay
9Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Multidisipliner Yaklaşım 09.05.2021Dr. Neşe Yorguner – Dr. Alev Selek – Dr. Gürkan Sert – Op. Dr. Necati Enver – Dr. Mehmet Bayramiçli – Dr. Miyase Bayraktar  – Dr. Özlem Üstay  – Dr Aslıhan Polat
10Düşük, Orta Kırık Riski Olan Osteoporotik Hastalara Yaklaşım 27.07.2021Dr. Füsun Saygılı – Dr. Miyase Bayraktar
11.1TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-1 Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 27.07.2021Dr. Şebnem Aktaran, Dr. Tevfik Sabuncu, Dr. Ersin Akarsu, Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Doç. Dr. Dilek Tüzün
11.2TEMD Endokrin Akademi Tiroid Çalışma Grubu- Panel-2 Gebelikte Tiroid Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 05.05.2022Dr. Kamile Gül, Dr. Kerem Sezer, Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Dr. Bahri Evren
12Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji Enkarne Raporu 09.03.2022Dr. Serpil Salman Dr. Ülver Derici Dr. Alper Sönmez Dr. Mustafa Arıcı  Dr. Öner Özdoğan
   
11. ModülULUSLARARASI KONGRE ÖZETLERİ 
1ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1Dr. Ayşegül Atmaca- Dr. Didem Özdemir – Dr. Ramazan Sarı
2ADA 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2Dr. İlhan Satman – Dr. Şevki Çetinkalp – Dr.Serpil Salman
3WCO 2020 – Dünya Osteoporoz Sanal Kongresinde Öne ÇıkanlarDr. Dilek Yavuz – Dr. Hasan Aydın
4ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -1 Hipofiz-AdrenalDr. Erdinç Ertürk – Dr. Özen Öz Gül – Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
5ENDO 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar -2 Tiroid-ObeziteDr. Göksun Ayvaz – Dr. Füsun Baloş Törüner – Dr. Sinem Kıyıcı
6ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 1 Diyabet, Obezite ve Nutrisyon-AdrenalDr. Füsun Saygılı – Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü – Dr. Güzin Fidan Yaylalı
7ECE 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2 Hipoviz ve Tiroid -Kemik ve Mineral MetabolizmasıDr. Erol Bolu – Dr. Ceyla Değertekin – Dr. Rıfat Emral
8EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar-1Dr. Hasan İlkova – Dr. Habib Bilen – Dr. Canan Ersoy
9EASD 2020 Sanal Kongresinde Öne Çıkanlar – 2Dr. Temel Yılmaz – Dr. Alpaslan Tuzcu – Dr. Okan Sefa Bakıner
10 ADA 2021 Kongresi – Öne Çıkanlar 1Dr. İlhan Yetkin, Dr. Canan Ersoy, Dr. Özlem Turhan İyidir
11ADA 2021 Kongresi – Öne Çıkanlar 2Dr. Ayşegül Atmaca- Dr. Didem Özdemir – Dr. Ramazan Sarı
12WCO 2021 DÜNYA OSTEOPOROZ SANAL KONGRESİNDE ÖNE ÇIKANLARDr. İbrahim Şahin, Dr. Özlem Turhan İyidir, Dr. Fatma Ela Keskin
   
12. ModülOLGU SUNUMLARI 
1Zor Akromegali Olgusu Dr.Sema Yarman – Dr.Zafer Pekkolay – Dr. Savaş Ceylan- Dr. Özlem Soyluk Selçuk Biricik
2Eğitici Hipofiz OlgularıDr.Sema Yarman – Dr.Sema Çiftçi Doğanşen
3Cushing Sendromu Farkındalığı GünüDr. Sema Yarman – Dr. Züleyha Karaca
4Akromegali Farkındalık GünüDr. Sema Yarman – Dr. Güzin Fidan Yaylalı – Dr. Banu Şarer Yürekli – Dr. Metin Güçlü
5Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu Vaka ToplantısıDr. Zeynep Cantürk, Dr. İbrahim Şahin, Dr. Abdülkadir Bozbay, Dr. Öğr. Üyesi Bahri Evren, Dr. Okan Yıldırım
6Olgularla HipofizitDr. Selçuk Dağdelen, Dr. Hande Mefkure Özkaya
7Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu Toplantısı
Olgularla Bilateral Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Dr. Engin Güney, Dr. Güzin Fidan Yaylalı, Dr. Duygu Herek
8Kılavuzlar ve Kanıtlar Işığında Güncel Gestasyonel Diyabet TedavisiDr. Serpil Salman, Dr. Hasan Aydın, Dr. İlhan Satman, Dr. İlhan Yetkin, Dr. Mustafa Kemal Balcı
   
13. ModülBESLENME 
Bölüm-1BESLENMEDE TEMEL İLKELER 
1Kalori İhtiyacının BelirlenmesiDyt. Emel Özer
2Makrobesin OranlarıDr. Betül Uğur Altun
3Beslenmede Öğün Sayısı/Sıklığı Ne Olmalıdır?Dr. Ayşe Nur İzol Torun
4Su, Mineral ve VitaminlerDr. Sibel Güldiken
Bölüm-2HASTALIKLAR VE BESLENME 
1Diyabet ve BeslenmeDr. Dilek Yazıcı
2İyot Hakkında Her ŞeyDr. Murat Faik Erdoğan
3Osteoporoz Hastasında BeslenmeDr. Zeynep Cantürk
   
14. ModülHİPOFİZ 
Bölüm-1HİPOFİZ YETMEZLİĞİ 
1Tanısal Testlerin Yorumlanması ve SınırlılıklarıDr.Fatih Tanrıverdi
2Replasman TedavisiDr.İnan Anaforoğlu
3Diyabetes Insipiduslu Hastaya YaklaşımDr.Banu Şarer Yürekli
Bölüm-2PROLAKTİNOMA 
1Hiperprolaktinemi Ayırıcı TanisiDr.Fatih Kılıçlı
2Prolaktinoma Tedavi ve TakibiDr.Özlem Soyluk Selçukbiricik
Bölüm-3NONFONKSİYONE HİPOFİZ ADENOMLU HASTANIN YÖNETİMİ 
1Nonfonksiyone Hipofiz Adenomlu Hastanın YönetimiDr. Demet Çorapçıoğlu
   
15. ModülADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR 
Bölüm-1 ADRENAL HASTALIKLAR  
1Addison HastalığıDr.Nur Kebapçı
2Adrenal İnsidentalomaya YaklaşımDr.Mustafa Ünübol
3Cushing SendromuDr.Serkan Yener
4Feokromositoma/ParagangliomaDr.Alev Eroğlu Altınova
5Primer HiperaldosteronizmDr.Engin Güney
Bölüm-2GONADAL HASTALIKLAR 
1Hirsutizmli Hastaya YaklaşıDr.Murat Yılmaz
2Konjenital Adrenal HiperplaziDr.Kürşad Ünlühızarcı
3HipogonadizmDr.Özlem Çelik
   
16. ModülNÖROENDOKRİN TÜMÖRLER 
1Nöroendokrin Tümörler Kimde Düşünelim?Dr.Mehtap Çakır