Dr. İbrahim Şahin

Dr. İbrahim Şahin

Dr. Şahin, ilk öğrenimini Malatya’da, orta okul ve lise öğrenimini ise Mersin’de tamamladı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) 1993 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1994-1998 yılları arasında, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimini ise 1998-2001 yılları arasında S.B. Ankara Eğitim Hastanesinde tamamlamıştır.

2002 yılında İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak akademik hayatına başladı. Dr. Şahin 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise aynı üniversitede Profesör unvanını aldı. 2011 yılında misafir öğretim üyesi olarak Harvard Üniversitesinde (ABD) görev yapmıştır.

Dr. Şahin’inin yurtiçi ve yurtdışı yayımlanmış 100’den bilimsel makaleleri, derlemeleri ve kitap bölümleri vardır. Ulusal ve uluslararası pek çok projede önemli görevler almıştır. Bazı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerin editörler kurulunda yer almaktadır. Çok sayıda bilimsel alanda ödülleri bulunmaktadır. İlgi alanları arasında prediyabet, hipertansiyon, obezite ve osteoporoz yer almaktadır.

Dr. Şahin halen akademik hayatını İnönü Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Türk İç Hastalıkları Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türkiye Diyabet Vakfının üyesi ve bu derneklerin çeşitli kurullarında görev yapmaktadır.