Dr. İlhan Satman

Dr. İlhan Satman

Dr. İlhan Satman, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları profesörüdür. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuş ve aynı fakültede eğitimlerini tamamlayarak sırası ile 1983 yılında iç hastalıkları uzmanı ve 2007 yılında endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yandal uzmanı olmuştur.
Dr. Satman, 1986-1988 yılları arasında Suudi Arabistan Dhahran’da King Fahd University of Petroleum and Minerals’de iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır. 1989 yılında yurda dönen Dr. Satman, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları’nda diyabet alanında çalışmaya başlayarak 1991’de docent ve 1997’de profesör ünvanını almıştır.
Dr. Satman’ın başlıca araştırma alanları tip 1 diyabetin immun prediksiyonu ve tip 2 diyabetin epidemiyolojisi olup bu alanlarda Almanya Giessen’de Justus-Liebig Üniversitesi, İsveç Stockholm’de Karolinska Enstitüsü ve İngiltere Londra’da St. Bartholomew Hastanesi’nde belirli sürelerle misafir profesör olarak çalışmalar yapmıştır. Obezite, hipertansiyon, insülin direnci, klinik diyabetoloji, klinik endokrinoloji, beslenme ve kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve tedavisi Dr. Satman’ın diğer ilgi alanlarıdır.
Dr. Satman diyabet, prediyabet, obezite ve hipertansiyon epidemiyolojisinin araştırıldığı toplum-temelli saha araştırmaları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Diyabet projesi ile Türkiye’de TURDEP-I ve TURDEP-II projelerini yürütmüştür. Bu projeler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde gerçekleştirilmiştir.
Dr. Satman, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 249 makale yayınlamış ve çeşitli kongre ve bilimsel toplantılarda 732 bildiri sunmuş veya davetli konuşmacı olarak görev almıştır. Ayrıca 56 kitap veya kitap bölümünün yazarıdır ve toplam 13 adet yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ya da tıpta yandal uzmanlığı tezini yönetmiştir. Projeleri Avrupa Komisyonu, Uluslararası Diyabet Federasyonu, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi BAP ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) gibi prestijli kurumlar tarafından fonlanmış olup ulusal ve uluslararası (Türk Tabipler Birliği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Tıp Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Diyabet Obezite Metabolizma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Obezite ve Diyabet Derneği, American Diabetes Association, Endocrine Society, European Society of Endocrinology, European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation gibi) birçok mesleki derneğin üyesidir. Aynı zamanda Avrupa Endokrinoloji Cemiyeti’nde Diyabet, Obezite, Metabolizma ve Beslenme Odak Grubu ile Ulusal Diyabet Programı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Değerlendirme Komisyonu, Ulusal Beslenme Platformu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUKMOS) üyeliğini sürdürmektedir.
Dr. Satman, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Diyabet Bilim Dalı (2003-2005) ve Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı (2012-2018) başkanlığını yürütmüş ve üç dönem (2005-2010) TEMD Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2006-2018 yılları arasında TEMD Diyabet Çalışma Grubu ve ‘Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu’nun Yazım Komitesi başkanlığını üstlenmiştir.
Dr. Satman, halen Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) başkanlığını yapmakta olup TÜSEB Yönetim Kurulu üyesidir.