Dr. Selçuk Dağdelen

Dr. Selçuk Dağdelen

Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç Hastalıkları ihtisasını ve Endokrinoloji Metabolizma üst ihtisasını Hacettepe’de tamamladı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin yurt dışı genç araştırmacı bursunu kazanarak, İngiltere Kraliyet Koleji Londra Tıp Fakültesinde, “endokrin otoimmünite” üzerine doktora sonrası araştırma asistanlığı yaptı. 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Avrupa Diyabet Cemiyeti (EASD) Mezuniyet Sonrası Diyabet Eğitim Komitesi üyeliği, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Halen Hacettepe Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatörü, Türk Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalıkların endokrin camiasında tanınırlık ve bilinirliğini arttırmaya dönük çeşitli bilimsel ve eğitim aktiviteleri düzenledi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği bünyesinde Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalıklar çalışma grubunun kurulmasına öncülük etmiştir. Diyabet yönetiminde diyabet teknolojilerinin yaygın kullanılabilmesi için kamu, sivil toplum, üniversite işbirliği üzerine dayalı çeşitli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Diabetes Mellitus, hipofiz hastalıkları ve kalıtsal metabolik hastalıklar, özel akademik ilgi alanlarıdır.