Dr. Y. Alper Sönmez

Dr. Y. Alper Sönmez

Prof. Dr. Alper Sönmez, GATA Askeri Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. GATA İç Hastalıkları BD ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD’de ihtisasını ve yan dal uzmanlık eğitimlerini tamamladı. Klinik araştırma yönündeki ilgileri kronik metabolik hastalıklarda inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve insülin direncinin rolü üzerine odaklanmıştır. Stanford Üniversitesi Falk Kardiyovasküler Araştırma Merkezi’nde 2005-2006 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu ve Prof. Gerald Reaven ile deneysel modellerde adiposit fonksiyonları konusunda çeşitli araştırmalara katıldı. Prof. Dr. Sönmez 150’den fazla uluslararası makalede yazar veya ortak yazarlık yaptı ve çeşitli ulusal ve uluslararası topluluklar tarafından ödüller kazandı. Bu ödüller arasında Türk Diyabet Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Nefroloji Derneği ve Türk Vasküler Biyoloji Derneği’nden en iyi sözlü sunum ödülleri ve seyahat ödülleri sayılabilir. Meslek Yaşamı süresince Adapazarı 1010. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası Revir Baştabipliği, Afganistan Çok Uluslu Gücü (ISAF) Türk Kuvvetleri Sağlık Amirliği, Girne Asker Hastanesi Baştabipliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Sönmez, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Sönmez evli olup ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beşinci sınıf öğrencisi olan bir erkek çocuk babasıdır.