Dr. Melek Eda Ertörer

Dr. Melek Eda Ertörer

Dr. M. Eda Ertörer, 1969 yılında Adana’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamlamıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1993-1998 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini, 2000-2004 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal asistanlık eğitimini görmüştür. 2009 yılında doçent, 2015 yılında profesörlük ünvanı almıştır.

Dr. Ertörer’in medikal ilgi alanları Nöroendokrinoloji ve Adrenal-Gonad Hastalıklarıdır. “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği”-TEMD’nin ilgili bilimsel çalışma gruplarında aktif olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında “Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism” (OCDEM) Oxford İngiltere’de misafir hekim olarak bulunmuş, Prof. Dr. Ashley B. Grossman ile hipofiz ve nöroendokrin tümörler konusunda çalışmıştır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği (2001), European Society of Endocrinology (2006), Endocrine Society (2009), The Pituitary Society (2012) ve European Neuroendocrine Tumor Society (2012) aktif üyelikleri bulunmaktadır. Dr. Ertörer’in ulusal ve uluslararası pek çok saygın dergide yayınları, kitap başeditörlüğü ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.

Halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nde akademisyen ve ünite sorumlusu olarak görev yapmaktadır.