TİROİD HASTALIKLARI

Bu eğitim modülü; 27 eğitmen tarafından 5 bölüm ve 27 eğitim sunumu olarak hazırlanmıştır.

Giriş Yap

Eğitim İçeriği

Bölüm-1 TİROİD TANI TESTLERİ Dr. Sevim Güllü
Bölüm-2 HİPOTİROİDİ
 1 Tiroid Hipofoksiyonuna Yaklaşım Dr. Sait Gönen
 2 Levotiroksin Tedavisi Dr. Ersin Akarsu
 3 Subklinik Hipotiroidi Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu
 4 Özel Durumlarda Hipotiroidi Dr. Erdinç Ertürk
 5 İyot Eksikliği Hastalıkları Dr. Sibel Güldiken
Bölüm-3 HİPERTİROİDİ
1 Tiroid Hiperfonksiyonu Yönetimi Dr. Demet Çorapçıoğlu
2 Graves Hastalığı Dr. Dilek Berker
3 Graves Hastalığında Radikal Çözüm Dr. Ayşe Kubat Üzüm
4 Graves Orbitopatisinde Tanı Dr. Göksun Ayvaz
5 Graves Orbitopatisinde Tedavi Dr. Mustafa Şahin
6 Toksik Multinoduler Guatr Dr. Engin Güney
7 Toksik Adenom Dr. Emre Bozkırlı
8 Subklinik Hipertiroidi Dr. Cüneyd Anıl
9 Özel Durumlarda Hipertiroidi Dr. Aysen Akalın
10 Subakut Tiroidit Dr. Dilek Tüzün
11 Postpartum Tiroidit/Sessiz Tiroidit Dr. Feyza Yener Öztürk
12 İlaçlara Bağlı (amiodaron, lityum, vs) Tirotoksikoz Dr. Kerem Sezer
13 Gestasyonel Tirotoksikoz Dr. Uğur Ünlütürk
Bölüm-4 TİROİD NODÜLÜ
1 Tiroid Nodüllü Hastaya Yaklaşım Dr. Seda Sancak
2 Tiroid Nodülünde  Ultrasonografi ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Dr. Murat Faik Erdoğan
Bölüm-5 TİROİD KANSERİ
1 Differansiye  Tiroid Kanserlerinde  Risk Faktörleri ve Etiyopatogenez Dr.Bekir Çakır
2 Diferansiye Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik Sınıflama Dr. Dilek Gogas Yavuz
3 Diferansiye Tiroid Kanserinde Tedavi Dr. Ferihan Aral
4 Diferansiye Tiroid Kanserinde Yaygın Hastalık ve Nüksün Yönetimi Dr. Betül Uğur Altun
5 Medüller Tiroid Kanseri Klinik, Tanı ve Cerrahi Tedavi Dr. Faruk Alagöl
6 Medüller Tiroid Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Gülşah Yeni̇dünya Yalın