DIABETES MELLITUS

DIABETES MELLITUS

Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Ücretsiz

Kurs İçerik

Bölüm-1 DİYABETE TANISAL YAKLAŞIM
Bölüm-2 DİYABETLİ HASTANIN TEDAVİ VE TAKİBİ
Bölüm-3 DİYABET ve GEBELİK
Bölüm-4 DİYABET HASTASINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ
Bölüm-5 DİYABET TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜM-6 DİYABETİK AYAK
BÖLÜM-7 EŞLİK EDEN KOMORBİDİTELERDE VE GERİATRİK HASTALARDA DİYABET YÖNETİMİ
BÖLÜM-8 DİYABETİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARININ YÖNETİMİ
BÖLÜM-9 DİYABETİK HASTALARDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM
BÖLÜM-10 GENÇLERİN ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI DİYABETİ (MATURITY ONSET DIABETES OF YOUNG: MODY) TANI, TEDAVİ VE İZLEMİ