KEMİK VE MİNERAL METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI

Bu eğitim modülü; 10 eğitmen tarafından 2 bölüm ve 10 eğitim sunumu olarak hazırlanmıştır.

Giriş Yap

Eğitim İçeriği

Bölüm-1 OSTEOPOROZ 
1 Osteoporoz Tanısı Nasıl Konulur? Dr. İbrahim Şahin
2 Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi: Antirezorptif ve Anabolik Ajanlar Dr. Taner Bayraktaroğlu
3 Pre ve Postmenopozal Osteoporoz ve Yaklaşım Dr. Neslihan Kurtulmuş
4 Erkek Osteoporozu ve Yaklaşım Dr. Betül Uğur Altun
Bölüm-2 Özel Durumlarda Kemik Metabolizması Yeni  Pre-Post Quize var
1 Gebelik ve Laktasyona Bağlı Osteoporoz Dr. Miyase Bayraktar
2 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kemik Metabolizması Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Refik Tanakol
3 Organ Nakli Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kutlu
4 Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Osteoporoza Yaklaşım Dr. Ahmet Kaya
5 Kanser Hastalarında Osteoporoza Yaklaşım Dr. Mustafa Kemal Balcı
6 Glukokortikoid ve Diğer İlaçlara Bağlı Gelişen Osteporoza Yaklaşım Dr. Tümay Sözen